OTR tuyển dụng - On The Rocks Cocktail Bar Đà Lạt

Mẫu ứng tuyển

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để nộp CV và ứng tuyển vị trí mong muốn. Mọi thông tin hoặc hỗ trợ bạn có thể liên hệ qua email: hr@thegats.vn.

recruiting form
Liên hệ