Bespoke Cocktail

189.000

Bespoke cocktail là cocktail cá nhân hóa 

và được làm dựa theo khẩu vị, câu chuyện của bạn

CLASSIC COCKTAIL

Chúng tôi có phục vụ các loại classic cocktail khác ngoài menu.

Bạn có thể trực tiếp yêu cầu với Bartender.

Blue Monday
Black Russian
Boulevardier
Clover Club
Dry Martini
Daiquiri
Godfather
Gimlet
Gin Fizz
Gin Tonic
Highball
Jame Bond’s
Japanese Slipper
Kamikaze
Long Island Ice Tea
Maitai
Manhattan
Margarita
Morning Glory Fizz
Negroni
New York Sour
Old Fashioned
Penicillin
Rob Roy
Ramos Gin Fizz
Sazerac
Singapore Sling
Tegroni
The Last Word
Vesper
White Lady
White Russian
Whisky Sour

Spirit shots

Barcadi White
Gondor's Dry Gin
JW Red Label
Jim Beam
Jose Cuervo
Smirnoff Red

Cocktail shots

* Order tối thiểu 2 shots cùng loại*

** Combo Order 6 shots cùng loại: 359.000**

Choco Tornado
Cơm Rượu
Exalted
La Renaissance

FOOD MENU

Cheese

Blue
Brie
Camembert
Cheddar
Edam
Parmigiano-Reggiano
French Fries
Cheese Platter

Meat

Iberico Chorizo
Iberico Sachichon
Iberico Jamón
Meat Platter

Cold Cut platter

Cold Cut Platter