COCKTAIL MENU (VIE) - On The Rocks

Seasonal Menu

Bespoke Cocktail

189.000

Bespoke cocktail là cocktail cá nhân hóa 

và được làm dựa theo khẩu vị, câu chuyện của bạn

Other upgrade option alcohol base

CLASSIC COCKTAIL

Chúng tôi có phục vụ các loại classic cocktail khác ngoài menu.

Bạn có thể trực tiếp yêu cầu với Bartender.

whisky

Highball
Morning Glory Fizz
New York Sour
Whisky Sour
Penicillin
Boulevardier
Godfather
Manhattan
Rob Roy
Old Fashioned
Sazerac

GIN

Gin Tonic
Ramos Gin Fizz
Gin Fizz
Singapore Sling
Clover Club
The Last Word
Gimlet
White Lady
Negroni
Jame Bond’s
Vesper
Dry Martini

vodka

Blue Monday
Kamikaze
White Russian
Black Russian

tequila

Margarita
Tegroni

rum

Maitai
Daiquiri

other

Japanese Slipper
Long Island Ice Tea

Spirit shots

Barcadi White
Gondor's Dry Gin
JW Red Label
Jim Beam
Jose Cuervo
Smirnoff Red

Cocktail shots

* Order tối thiểu 2 shots cùng loại*

** Combo Order 6 shots cùng loại: 359.000**

Bánh Trôi Nước
Poppine
Rice Tea Margarita
Rebellious

Soft Drink

Lavie Still
Lavie Sparkling
Tonic Britvic
Soda
Coca

FOOD MENU

FOOD MENU

Cheese

Blue
Brie
Camembert
Cheddar
Edam
Parmigiano-Reggiano
French Fries
Cheese Platter

Meat

Iberico Chorizo
Iberico Sachichon
Shoulder Iberico Jamón
Iberico Jamón
Meat Platter

Cold Cut platter

Cold Cut Platter

Bespoke Cocktail

Liên hệ