ON THE ROCKS - BESPEAK YOUR BESPOKE COCKTAIL

ON THE ROCKS

나만의 맞춤형 칵테일 만들기

이 칵테일은 칵테일을 만드는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있으며, 칵테일을 만드는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있으며, 칵테일을 만드는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.

또 만나요!

팀 만나기

Thành Đức

Thành Đức

Bartender

Lê Trường

Lê Trường

Bar-Back

Gia Hưng

Gia Hưng

Bar-Back

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

Runner

Như Thảo

Như Thảo

Runner

Hồng Anh

Hồng Anh

FOM

Kim Thiên

Kim Thiên

Runner

Phương Linh

Phương Linh

Store Manager

Contact