Tuyển dụng - On The Rocks Cocktail Bar

TUYỂN DỤNG

Join us! Chúng tôi đang tìm kiếm một người bạn đồng hành cho vị trí Bartender Địa điểm làm việc: 69 Trương …

Join us! Chúng tôi đang tìm kiếm một người bạn đồng hành cho vị trí Runner (Full-time) Địa điểm làm việc: On …

Join us! Chúng tôi đang tìm kiếm một người bạn đồng hành cho vị trí Head Bar Địa điểm làm việc: On …

Vị trí: Operation Manager Assistant mảng F&B Địa điểm làm việc: Đà Lạt, Lâm Đồng Mô tả công việc Làm việc trực …

Liên hệ