Booking Form - On The Rocks

WORKING HOUR: From 18:30 to 02:00

ADDRESS: Hầm 69 Trương Công Định, p1, Đà Lạt, Lâm Đồng

Đặt bàn / Book a Table

Nếu cần đặt chỗ ngay, hãy gọi/ For urgent booking please call: 0326 001 088

order form (landing)

Chương trình đang diễn ra/ Event

Happy Hour

 

(18h30 – 20h)

Tarot Night

T5 20h-22h

CN 18h30-20h30

Liên hệ